Nyelvek

 • English
 • Hrvatski
 • Magyar

A projektről

 • Projekt cím: Rövid élelmiszer láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával
 • Rövid cím: AgriShort
 • A projekt célja: Az AgriShort projekt az intézmények kapacitásainak fejlesztését célozza és ösztönzi őket abban, hogy rövid élelmiszerlánc modellek bemutatásával aktívan részt vegyenek az agrár szektor fejlesztésében Horvátország és Magyarország határmenti régiójában.
 • Vezető kedvezményezett: Regionalna razvojna agencija Međimurje / Regional Development Agency Međimurje (REDEA)
 • Kedvezményezett (1): PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji / PORA Regional Development Agency of Koprivnica Križevci County (PORA)
 • Kedvezményezett (2): Zala Termálvölgye Egyesület / Thermal Valley of Zala Association (LAG)
 • Kedvezményezett (3): Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. / Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA)
 • A projekt teljes költségvetése: 206.727,03 EUR
 • EU támogatás: 175.717,97 EUR
 • Megvalósítás időszaka: 2017. május 1. – 2018. augusztus 31.
 • Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 - http://www.huhr-cbc.com
 • 3-as prioritási tengely – Együttműködés: Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás
 • Megvalósítási terület: Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Zala megye, Somogy megye
 • Általános cél: Összekapcsolni az olyan intézmények és szolgáltatók képviselőit, amelyek támogatják a mezőgazdasági fejlődés folyamatát a határmenti térségben, valamint lehetővé tenni az ismeretek és készségek jobb átadását az érintett szereplők körében.
 • Specifikus célkitűzés: Az intézmények kapacitásainak erősítése, továbbá az intézmények ösztönzése abban, hogy a rövid élelmiszerlánc modellek bemutatásával aktívan vegyenek részt a mezőgazdasági szektor fejlesztésében.
 • Fő célcsoportok:
  • Nemzeti szint: intézmények és hatóságok, munkaerőpiaci szolgáltatók
  • Megyei szint: intézmények és hatóságok
  • Helyi szint: lakosság, kormányzati képviselők, civil szervezetek
 • Tervezett tevékenységek:
  • 1. lépés – Dokumentumok tervezése: “Jelenlegi helyzet elemzése az agrár- élelmiszeripari ágazatban” (LBDCA, PORA)
  • 2. lépés – Szakértői találkozók (LBDCA, PORA)
  • 3. lépés – Közös dokumentum tervezése: “RÉL-ek a határmenti térségben” (LBDCA, PORA)
  • 4. lépés – Közös tréning “A regionális intézményi együttműködés felépítése” (LBDCA, REDEA)
  • 5. lépés – Közös tréning “Az agrár- élelmiszeripari ágazat fejlesztése a rövid élelmiszerláncok révén” (REDEA, PORA, LAG)
  • 6. lépés – Iránymutatás az intézmények számára: “Hogyan hozzunk létre RÉL csoportokat” (minden partner)
  • 7. lépés – Kettő tanulmányút Ausztriába (REDEA, PORA)
  • 8. lépés – Munkacsoport tréning (minden partner)
  • 9. lépés – A RÉL csoportok potenciális tagjainak beazonosítása és a(z) (in)formális szerveződések létrehozása (minden partner)
  • 10. lépés – Munkatervek előkészítése a RÉL csoportoknak (minden partner)
  • 11. lépés – Arculat / logó fejlesztése a RÉL csoportoknak (minden partner)
  • 12. lépés – IT rendszer fejlesztése (2) a magyar és horvát újonnan létrehozott RÉL csoportok számára (REDEA, LAG)
 • Hozzájárulás a Program eredményeihez:
  • A résztvevők száma a közös kapacitásépítő tevékenységeken: 350
  • Projekt események száma: 21
  • Az újonnan kidolgozott/harmonizált dokumentumok száma: 4
  • Az újonnan létrehozott/fejlesztett hálózatokban/együttműködésekben résztvevő munkaerőpiaci intézmények száma: 2
  • A projekt által létrehozott új tudásátadási módszerek és fórumok száma: 1 honlap tudásátadást szolgáló online fórummal
  • A projektnek köszönhetően megalapított RÉL csoportok száma a határmenti térségben: 4
 • A megvalósított projekt eredményei:
  • Új ismeretek
  • Képzett személyzet a közintézményekben
  • Tapasztalatcsere
  • Az intézmények tudatosítása az együttműködés és a mezőgazdasági termelés fontosságáról
  • Az intézmények képviselőinek hálózata létrehozása
  • Együttműködési modellek (RÉL csoportok) létrehozása
  • Fenntartható gazdasági növekedés ösztönzése a helyi közösségekben

AgriShort project