Nyelvek

 • English
 • Hrvatski
 • Magyar

Partnerek


Vezető kedvezményezett: Regionalna razvojna agencija Međimurje / Regional Development Agency Međimurje (REDEA)

REDEAA Muraközi Regionális Fejlesztési Ügynökséget (REDEA) Muraköz Megye alapította a Muraközi fenntartható fejlesztési folyamatok támogatása céljából. A REDEA közhasznú társaságként jött létre, a működését az alapító és kizárólagos tulajdonos, Muraköz Megye finanszírozza. Muraköz megye régiós koordinátoraként kijelölt szervezet (a Horvát Köztársaság Területfejlesztési Törvénye alapján). Régiós koordinátorként a REDEA – magas fokú elkötelezettséggel és lelkesedéssel - szakmai segítséget nyújt Muraköz regionális fejlesztéséhez. A fejlesztés a REDEA kulcsszava. A REDEA segítségével a stratégiai tervezés a célzott fejlesztések előfeltételévé válik, beleértve: a gazdaságfejlesztést, mezőgazdasági és vidékfejlesztést, valamint az emberi erőforrások fejlesztését. Fő tevékenységeink és szolgáltatásaink a következők: stratégiai projektek kezdeményezése és végrehajtása, nemzeti és EU-alapok által társfinanszírozott projektek kidolgozásának és megvalósításának támogatása, munkaterületünkhöz kapcsolódó EU-projektek előkészítése és végrehajtása, képzések szervezése és végrehajtása közszféra és a magánszektor számára, valamint tájékoztatás nyújtása a vállalkozók által elérhető támogatásokról, valamint segítségnyújtás pályázatok előkészítésében. A REDEA ösztönzi a konstruktív javaslatokat, tiszteletben tartja a különböző nézőpontokat és érdekeket. Erős munkahelyi etika, a kiválóságra törekvés, valamint a kihívások kezelése és a kreativitás alkalmazása a problémamegoldás terén jelenti a különbséget.


Kedvezményezett (1): PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji / PORA Regional Development Agency of Koprivnica Križevci County (PORA)

PORAA Podravina és Prigorje Regionális Fejlesztési Ügynökség (PORA) a Kapronca-Körös Megyei Vállalkozói Központ jogutódja. A PORA az Intézményi Törvény és a Kapronca-Körös Megyei Közgyűlés határozata alapján került megalapításra. A PORA a Bjelovar-i Kereskedelmi Bíróság Bírósági Nyilvántartásába 2007. január 19-én került bejegyzésre. Fő tevékenysége a Kapronca-Körös megyei fejlesztési tevékenységek támogatása és végrehajtása. A PORA az a központi intézmény Kapronca-Körös megyében, amely felelős a stratégiai tervezésért, terület és vidékfejlesztésért, a beruházások ösztönzéséért és vállalkozásfejlesztésért, a fejlesztési projektek előkészítéséért és megvalósításáért, valamint Kapronca-Körös megye népszerűsítéséért. Az elmúlt nyolc évben a PORA összesen 32 projektet valósított meg, amelyek összértéke meghaladta a 8 millió eurót. A PORA továbbá részt vett 3 sikeres projekt előkészítésében összesen 5,5 millió euró értékben a gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés illetve a víz ellátás területén.


Kedvezményezett (2): Zala Termálvölgye Egyesület / Thermal Valley of Zala Association (LAG)

LAGA Zala Termálvölgye Egyesületet 2008-ban alapították annak érdekében, hogy Helyi Akciócsoportként (röviden: HACS) a helyi LEADER programot Zala megye észak-keleti részén megvalósítsa. Az elmúlt 8 évben a HACS jelentős tapasztalatra tett szert a helyi termék fejlesztés területén (helyi termék előállítók beruházásainak támogatása, műhelynapok szervezése, marketing tevékenységek, térségi portál a helyi termékek népszerűsítéséért - www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu, stb.). A HACS a rövid élelmiszerlánc (RÉL) módszereket helyezte fejlesztési tevékenységei középpontjába, amióta 2014. évben részt vett egy francia-magyar nemzetközi kutatási programban, az ECO-SYAL projektben. A Franciaországban szerzett tapasztalatai hatására a HACS 2015-ben elkészített egy RÉL fókuszú tanulmányt (címe: A helyi élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségei a Zala Termálvölgye Egyesület térségében).
Az AgriShort projekt illeszkedik a HACS fejlesztési terveibe, mivel az Egyesület tervezi egy RÉL együttműködés megalapítását a térségi gazdák részvételével.


Kedvezményezett (3): Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. / Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA)

LBDCAA Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-t (LBDCA) a Balaton Fejlesztési Tanács alapította 2000. év januárjában. Az Ügynökség szakmai és operatív feladatokat lát el a Balaton térségének fejlesztése kapcsán. Az Ügynökség célja, hogy hatékony segítséget nyújtson annak érdekében, hogy a Balaton és annak környezete Magyarország és Európa egyik legvonzóbb régiójává váljon. Az Ügynökség hazai és nemzetközi partnereivel együttműködésben fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos előremutató kezdeményezések indítására törekszik.
Az Ügynökség a végrehajtó keze a régió döntéshozó testületének, a Balaton Fejlesztési Tanácsnak. A Tanács a központi kormányzat (miniszterek), és a területi döntéshozó testületek (megyei és helyi önkormányzatok, kistérségek stb.) képviselőiből áll. Mivel az Ügynökség a Tanács 100%-os tulajdonában, nagyon szoros együttműködésben állunk a helyi döntéshozókkal.
Az Ügynökségnek van hatalma és kapacitása a politikák és fejlesztési programok érvényesítésére, egyebek mellett végrehajtja a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet hosszú távú területfejlesztési koncepcióját. Az Ügynökség ellát a régió programozási folyamataival kapcsolatos feladatokat is.
Az Ügynökség hazai és nemzetközi partnereivel együttműködésben fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos előremutató kezdeményezések indítására törekszik. Így több együttműködési projektben is részt vett:

 • UNDP-GEF (vezető partner)
 • LIFE-Environment (vezető partner)
 • LIFE + (partner)
 • IEEA (partner)
 • Interreg IIIB, IVB, IVC (partner)
 • Central European Programme, South East Europe Programme (partner)
 • DBU (partner)
 • Cross-border Cooperation HuHr (vezető partner)
 • Cross-border Cooperation HuAt (partner)