Jezici

 • English
 • Hrvatski
 • Magyar

O projektu

 • Naziv projekta: Uspostava kratkih opskrbnih lanaca i konkurentnog poljoprivrednog sektora u prekograničnom području kroz institucionalnu suradnju
 • Akronim: AgriShort
 • Projekt AgriShort usmjeren je poticanju suradnje i edukaciji predstavnika službi i institucija u poljoprivredno – prehrambenom sektoru s ciljem uspostave kratkih opskrbnih lanaca u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske.
 • Vodeći partner: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE REDEA društvo s ograničenom odgovornošću za regionalni razvoj i poslovne usluge (REDEA d.o.o.) / Regional Development Agency Međimurje (REDEA ltd.)
 • Projektni partner (1): PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji / PORA Regional Development Agency of Koprivnica Križevci County
 • Projektni partner (2): Zala Termálvölgye Egyesület / Thermal Valley of Zala Association (LAG)
 • Projektni partner (3): Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. / Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA)
 • Ukupna vrijednost projekta: 206.727,03 EUR
 • Udio financiran iz EU: 175.717,97 EUR
 • Razdoblje provedbe: 1. svibnja 2017. - 31. kolovoza 2018
 • Program: Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. - http://www.huhr-cbc.com
 • Prioritetna os 3: Suradnja - Poboljšanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava
 • Područje implementacije: Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Zala megye, Somogy megye
 • Opći cilj: Povezivanje predstavnika institucija i službi te poticanje prijenosa znanja i vještina koje su neophodne za pružanje podrške razvoju poljoprivredno – prehrambenog sektora u prekograničnom području.
 • Specifični cilj: Unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta kroz uvođenje modela kratkih opskrbnih lanaca kako bi se potaklo njihovo aktivno uključivanje u razvoj poljoprivredno – prehrambenog sektora.
 • Ciljne skupine:
  • Nacionalna razina: institucije koje pružaju podršku razvoju poljoprivredno – prehrambenog sektora, institucije koje djeluju na području tržišta rada, obrazovne institucije te šira javnost;
  • Županijska razina: jedinice regionalne samouprave, lokalne akcijske grupe;
  • Lokalna razina: jedinice lokalne samouprave, različiti oblici poljoprivrednih udruženja kao što su udruge, zadruge i klasteri
 • Planirane aktivnosti:
  • 1. Korak: Izrada studije: „Analiza stanja u poljoprivredno - prehrambenom sektoru u ciljem osnivanja kratkih opskrbnih lanaca“ (Odgovorni projektni partneri: LBCDA, PORA)
  • 2. Korak: Organizacija sastanka sa stručnjacima za potrebe izrade zajedničkog dokumenta „Kratki opskrbni lanci u prekograničnom području“ (LBCDA, PORA)
  • 3. Korak: Izrada zajedničkog dokumenta: „Kratki opskrbni lanci u prekograničnom području“ (LBCDA, PORA)
  • 4. Korak: Organizacija zajedničke radionice: „Jačanje kapaciteta institucija s ciljem osnivanja kratkih opskrbnih lanaca“ (REDEA, PORA, LBDCA, LAG)
  • 5. Korak: Organizacija zajedničke radionice: „Razvoj poljoprivredno – prehrambenog sektora kroz kratke lance opskrbe“ (REDEA, PORA, LBDCA, LAG)
  • 6. Korak: Izrada smjernica za predstavnike institucija i službi: „Kako osnovati kratki opskrbni lanac?“ (REDEA, PORA, LBDCA, LAG)
  • 7. Korak: Organizacija dvaju studijskih putovanja u Austriju (Burgenland i Vulkanland) (REDEA, PORA, LBDCA, LAG)
  • 8. Korak: Organizacija treninga za radnu skupinu koja će raditi na osnivanju KOL-ova (REDEA, LAG)
  • 9. Korak: Identifikacija potencijalnih članova kratkih opskrbnih lanaca te osnivanje formalnog ili neformalnog udruženja (REDEA, PORA, LBDCA, LAG)
  • 10. Korak: Priprema Poslovnih planova za kratke opskrbne lance (REDEA, PORA, LBDCA, LAG)
  • 11. Korak: Izrada vizualnog identiteta za kratke opskrbne lance (REDEA, PORA, LBDCA, LAG)
  • 12. Korak: Razvoj IT sustava za novo – uspostavljene mađarske i hrvatske kratke opskrbne lance (REDEA, LAG)
 • Doprinos rezultatima Programa:
  • Broj učesnika u zajedničkim aktivnostima za razvoj kapaciteta: 350
  • Broj projektnih dogadjaja: 21
  • Broj novo izradjenih/uskladjenih dokumenata: 4
  • Broj ustanova tržišta rada koji učestvuju u novo stvorenim/razvijenim mrežama/suradnjama: 2
  • Broj novih metoda i foruma za prijenos znanja stvoreni u okviru projekta: 1 web stranica sa online forumom za prijenos znanja
  • Broj KLO grupa osnivani zahvaljujući projekta u pograničnom području: 4
 • Rezultati provedenog projekta:
  • Novo znanje
  • Kvalificirano osoblje u javnim ustanovama
  • Razmjena iskustva
  • Jačanje svijesti ustanova o značaju suradnje i poljoprivredne proizvodnje
  • Stvaranje mreže zastupnika ustanova
  • Stvaranje modela za suradnju (KLO grupe)
  • Poticanje održivog ekonomskog rasta u lokalnim zajednicama

AgriShort project