Jezici

  • English
  • Hrvatski
  • Magyar

Smjernice za institucije

U sklopu projekta AgriShort, lokalna akcijska grupa - Thermal Valley of Zala Association (Mađarska) pripremila je smjernice: „Kako uspostaviti kratke opskrbne lance“ na mađarskom jeziku za one institucije koje su već uključene u ovaj projekt. Regionalna razvojna agencija REDEA, kao vodeći partner na projektu Agrishort, uskoro će objaviti smjernice i na hrvatskom jeziku u kojima će biti uključena iskustva s kratkim opskrbnim lancima u Hrvatskoj.

Opći cilj ovog dokumenta je da se lokanim poduzetnicima koji tek kreću u poslovanje s lokalnim proizvodima omoguće savjeti i ideje kako bi što bolje unaprijedili svoje poslovanje. Prioritetni, odnosno glavni cilj ovog projekta je uspostavljanje funkcionalnih grupa kratkih opskrbnih lanaca, u svrhu očuvanja ruralnih područja te povećanja njihovog ekonomskog i društvenog razvoja u konačnici.

Same smjernice osmišljene su na način da se prvo opisuje sam koncept kratkog opskrbnog lanca, teze i pronalasci kratkih opskrbnih lanaca povezanih s društvenim i okolišnim istraživanjima u Mađarskoj. U smjernicama su također prikazani najznačajniji rezultati gastronomske studije razrađene u projektnom području Mađarske. Kasnije se u smjernicama diskutira o praktičnim znanjima i vještinama potrebnim za organiziranje KOL-a. Na kraju, smjernicama su opisani metodološki postupci za uspostavljanje KOL-a.

Jedan od važnih zadataka ovih smjernica je prikazati praktične primjere značajne za društvenu organizaciju kao i mogućnosti za suradnju. Konkretnije, organiziranje kratkih opskrbnih lanaca uvijek je prvotno temeljeno na zadovoljstvu zajednice i društva, gdje se nastoje zadovoljiti zajednički ciljevi i interesi, bilo da se radi o pristupu kvalitetnim proizvodima, održavanju prirodnog okruženja ili razvoju lokalne ekonomije kroz razvitak turizma.

Dokument je dostupan na web stranici u kartici Skinuto